Przetwarzanie informacji i danych osobowych

W niniejszym dokumencie przedstawiono zakres oraz sposób przetwarzania i ochrony informacji w tym danych osobowych.